loader

Política de privacitat

En compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades informem que la present pàgina web és propietat d'ANTONIO MORELLO VICENTE, d'ara en endavant també el prestador, domiciliada ac / Girona, 100, Principal, 1a - 08009 Barcelona, amb NIF 48036942Q, telèfon de contacte: 934576285, i e-mail: info@clinicamorellovicente.com.

ANTONIO MORELLO VICENTE, com a responsable de el present Lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa a al Tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Té implementades Totes les Mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, establertes al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantit i Protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A gamma de projectors del que preveu la LOPD, ANTONIO MORELLO VICENTE l'informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades a Els nostres sistemes d'informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els Següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari; realitzar Totes aquelles activitats pròpies d'ANTONIO MORELLO VICENTE por el present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant Garanteix la veracitat de les dades aportades i es va comprometre a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els MATEIXOS.

El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents de l'formulari de contacte, l'informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc a ANTONIO MORELLO VICENTE perquè correspongui al Tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra't o Rebre informació dels productes i serveis de l'prestador.

En Conformitat amb el que disposen les normatives vigents per a protecció de dades personals, el prestador està complint amb Totes les Disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al Tractament de les dades personals de super responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'art . 5 de l'RGPD i a l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relacions amb l'Interessat i contra esquitxades, pertinents i limitats al que Necessari en relacions amb els fines per als quals són tractats.

El RESPONSABLE Garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les Mesures de seguretat que establia el RGPD i la LOPD per Protegir els Drets i Llibertat dels Usuaris.

D'ACORD amb aquestes normatives, doncs, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificacions, portabilitat i supresion de sobre dades i la limitació i oposició a super Tractament dirigint c / Girona, 100, Principal, 1a - 08009 Barcelona, ​​Enviant un correu electrònic a info@clinicamorellovicente.com, indicant com Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia de su DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar l'Consentiment prestació en qualsevol moment. La retirada de l'Consentiment no afectarà la licitud de l'Tractament efectuades abans de la retirada de l'Consentiment. També Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que puc haver-se vist vulnerats sobre Drets en relació a la protecció de sobre dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

ANTONIO MORELLO VICENTE no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase de l'tractament i / o les entitats a qui se'ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers de l'prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest Lloc web.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a ANTONIO MORELLO VICENTE, exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat a el respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

ANTONIO MORELLO VICENTE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l'accés a la informació. qual ANTONIO MORELLO VICENTE no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l'prestador. Actualitat Universitària La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ANTONIO MORELLO VICENTE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, ANTONIO MORELLO VICENTE no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ANTONIO MORELLO VICENTE amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.


El lloc web del prestador pot utilizar cookies per a realitzar determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desaparixen a l'acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilizaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Si continues navegant es considerarà que s'acepta la política de cookies. Per a més informació, vegeu la nostra Política de privacitat.